فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

ترجمه مقاله A Hybrid Scatter Search For the RCPSP

جستجوی پخشی ترکیبی برای حل مسأله محدودیت منابع در برنامه زمان‌بندی پروژه

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت Dynamic supplier selection model under two echelon supply network

پاورپوینت ارائه مقاله مدل انتخاب تامین کننده پویا در شبکه تامین دوسطحی

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترجمه مقاله Dynamic supplier selection model under two echelon supply network

مدل انتخاب تامین کننده پویا در شبکه تامین دوسطحی مناسب ارائه دروسی همچون طراحی و پیکربندی زنجیره تامین

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مسیر خرید مشتری در فروشگاه

پاورپوینت برای ارائه ی تحقیقی با همین نام

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسیر خرید مشتری در فروشگاه (ترجمه شده از چندین مقاله)

این تحقیق، از چندین مقاله گردآوری شده است و مناسب دروسی همچون سیستم های توزیع میباشد.

قیمت : 69,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقاله Daily Logistics Planning With Multiple 3PLs: A Case Study in a Chemical Company

مناسب دروس مهندسی صنایع گرایش زنجیره تامین

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی