تحقیق مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا، در قالب فایل word و در حجم 100 صفحه.

بخشی از متن اصلی:
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي موثر بوده اند توزيع عادلانه تر زمين ، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني ، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در 1970 از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد.
در اين پايان نامه فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده ي نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد . در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز بوجود آيد . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است.
مقدمه
در اين پژوهش، در فصل اول كه شامل كليات است با توجه به عنوان پايان نامه «مباني حكومتهاي دموكراتيك و اقتدارگرا» به بيان مسئله ، محدود زماني و مكاني ، تاريخچه و ضرورت انجام تحقيق ، اهداف پژوهش، پيشينه ي تحقيق ، مفاهيم بنيادين ، پرسش اصلي و پرسش هاي فرعي، روش گردآوري اطلاعات، چارچوب نظري تحقيق و محقق و ترسيم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ايم. در بيان مسئله به تشريح الزامات و مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا و سپس به تاريخچه دموكراسي كه ابتدا از يونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپاي غربي و آمريكا آغاز شد و پس از آن به نقاط ديگر جهان بسط و گسترش يافت، پرداخته‌ايم. در چارچوب نظري تحقيق به نظريه اقتدارگرايي لينتز و پرل موتر و نظريه اقتدارگرايي دوتوكويل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظري محقق با توجه به چارچوب نظري تحقيق ، (رويكرد پژوهش) بيان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسي و پا برجاماندش در داخل كشورها نيازمند بسيج فراگير و گسترده ي تشكيلات و نهادهايي است كه توسط توده ي مردم اداره شود و در عرصه ي بين الملل نيز كشورها بايد بر طبق موازين جهاني در همه ي عرصه هاي فرهنگي ، اقتصادي و سياسي فعاليت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظري نمودار تحقیق رسم شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول کلیات
1-1 بیان مساله
2-1 ضرورت انجام تحقیق
3-1 اهداف پژوهش
1-3-1 اهداف کلی
2-3-1 اهداف جزئی
4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق
5-1 پیشینۀ تحقیق
6-1 کلید واژه‌ها
1-6-1 دموکراسی
2-6-1 اقتدارگرایی
3-6-1 جهانی شدن
7-1 موج جدید دموکراسی
8-1 پرسش اصلی
1-8-1 پرسشهای فرعی
9-1 روش تحقیق
10-1 روش گردآوری اطلاعات
11-1 چارچوب نظری تحقیق
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)
2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس
12-1 چارچوب نظری محقق
13-1 نمودار
فصل دوم
بخش اول
1-2 دموکراسی چیست
2-2 مبانی حکومت دموکراتیک
1-2-2 حقوق مدنی
2-2-2 اصل نمایندگی
3-2-2 حکومت جمهوری
4-2-2 تفکیک قوا
5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم
7-2-2 ساختار پارلمان
8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی
9-2-2 فرآیند تشکیل دولت
10-2-2 کابینة دولت
11-2-2 تشکیل ائتلاف
12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها
13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی
3-2مبانی حکومت اقتدارگرا
1-3-2 اقتدار
2-3-2 منابع اقتدار
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار
4-3-2 ویژگیهای اقتدار
5-3-2 اقتدارگرایی
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم)
5-2 لینتز (اقتدارگرایی)
نظریه های حکومتهای دموکراتیک
6-2 پوپر (دموکراسی)
7-2 دوتوکویل (دموکراسی)
نتیجه گیری
فصل سوم
1-3 مقدمه
2-3 تعریف جهانی شدن
3-3 شاخصهای جهانی شدن
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی
1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی
2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی
3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی
5-3 محرکهای دموکراتیزاسیون
1-5-3 توسعه اقتصادی
2-5-3 عملکرد (اقتصادی)
3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا
جمع بندی
فصل چهارم
تحقق دموکراسی
1-4 درآمدی بر دموکراسی
2-4 محدوده های تحقق دموکراسی
جمع بندی
فصل پنجم
موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه و ایران
1-5 دموکراسی د رخاورمیانه
2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی
3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر
4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی
5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران
جمع بندی
فصل ششم
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات
1-6 نتیجه گیری نهائی
2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا
3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها
4-6 پیشنهادات
کتاب نامه
دسته بندی: علوم انسانی » علوم سیاسی

تعداد مشاهده: 16663 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:224 کیلوبایت

 قیمت: 24,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    فایل word و قابل ویرایش