فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات صفحه 6

پاورپوینت درباره چرچیل(جامع و کامل)

پاورپوینت زندگینامه وینستون چرچیل سیاستمدار مطرح بریتانیایی در 28 اسلاید منظم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ملی شدن صنعت نفت ایران

دانلود پاورپوینت ملی شدن صنعت نفت ایران در 33 اسلاید منظم

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جشن ایرانی آبانگان

پاورپوینت جشن ایرانی آبانگان در 14 اسلاید منظم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جشن ایرانی سده

پاورپوینت جشن ایرانی سده در 16 اسلاید منظم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جشن ایرانی سپندارمذگان

پاورپوینت جشن ایرانی سپندارمذگان در 12 اسلاید منظم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره عطار نیشابوری

پاورپوینت درباره عطار نیشابوری در 17 اسلاید منظم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت زندگی نامه و اختراعات شیخ بهایی

پاورپوینت زندگی نامه و اختراعات شیخ بهایی در 38 اسلاید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معبد آرتمیس

پاورپوینت معبد آرتمیس در 16 اسلاید

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب سفید محمدرضاشاه پهلوی

پاورپوینت انقلاب سفید محمدرضاشاه پهلوی در 42 اسلاید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره دیوار بزرگ چین

پاورپوینت درباره دیوار بزرگ چین در 13 اسلاید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بنای تاج محل هند

پاورپوینت ینای تاج محل هند در 34 اسلاید منظم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انقلاب روسیه

پاورپوینت انقلاب روسیه در 32 اسلاید منظم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 278