فایل های دسته بندی ریاضی صفحه 3

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل 4: معرفی عددهای سه رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس معرفی عددهای سه رقمی در قالب ورد و شامل 7 صفحه.در درس معرفی عددهای سه رقمی، دانش آموزان باید بتوانند ارزش سکه‌ها را درک کنند و یک عدد سه رقمی را به صورت ارزش سکه، چینه و چرتکه به نمایش بگذارند. سپس آن را داخل جدو...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل4: عددهای سه رقمی تقریبی

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس عددهای سه رقمی تقریبی در قالب ورد و شامل 8 صفحه.برای شروع تدریس درس عددهای سه رقمی تقریبی، معلم با دادن تصاویری از چینه و چرتکه از بچه‌ها می‌خواهد ارزش عدد آن را در جدول ارزش مکانی نشان دهند و سپس بیرون از جدول ب...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل8: سرشماری

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس سرشماری در قالب ورد و شامل 4 صفحه.برای شروع تدریس معلم جدولی را روی تخته رسم می‌کند. از دانش آموزانی که در فصل بهار به دنیا آمده‌اند می‌خواهد دست خود را بالا بگیرند.از دانش آموزی می‌خواهد که تعداد آن‌ها را بش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل5: اندازه گیری طول

برای شروع کار، معلم با دادن چینه، پاک کن، گیره فلزی، و واحدهای غیراستاندارد دیگر در گروه‌ها در کلاس از آنان می‌خواهد که مدادهای خودشان را اندازه بگیرند، و بیان کنند مدادشان چند گیره، چند چینه و … دارد. سپس از دانش آموزان می‌خواهد با برقراری ارتباط...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش مکانی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس ارزش مکانی در قالب ورد و شامل 5 صفحه. در درس مذکور به موضوعات مختلفی از جمله: ارزش مکانی در اعداد چهار رقمی، قرار دادن اعداد چهار رقمی در جدول ارزش مکانی، یادآوری سانتی متر و میلی متر، تبدیل تومان به ریال و جمع و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل6: جمع در جدول ارزش مکانی

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس جمع در جدول ارزش مکانی در قالب ورد و شامل 5 صفحه. در درس جمع در جدول ارزش مکانی به مباحث مختلفی پرداخته شده است از جمله: مقایسه‌ی اعداد، جمع و تفریق عددهای سه رقمی، حل مسئله، جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی معل...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل7: جدول داده ها

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس جدول داده ها در قالب ورد و شامل 4 صفحه. ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫیم ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﺭﻭي ﻳﻚ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺱ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: تقسیم بر عددهای یک رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم درس تقسیم بر عددهای یک رقمی در قالب ورد و شامل 5 صفحه.هدف کلی این درس آموزش روش تقسیم کردن عددها به عددهاي یک رقمی است. در فعالیت اول چگونگی تقسیم کردن دسته هاي ده تایی و یکی بین چند نفر مطرح می‌شود.در مثال هاي...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم10: آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول درس آشنایی با عدد 6 و 7 و مقایسه کردن مجموعه‌ها در قالب ورد و شامل 13 صفحه.در صفحه آغازین تم 10 دانش آموزان با بازی‌های گروهی در حیاط مدرسه و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: محاسبه‌های تقریبی

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم درس محاسبه‌های تقریبی در قالب Word و شامل 5 صفحه. هدف اولین فعالیت درس محاسبه‌های تقریبی مشخص کردن رقم تقریب مورد نظر است، پیش از این به این صراحت رقم مورد نظر بیان نمی‌شد. انتظار می‌رود وقتی می‌گوییم با تقریب رقم صدگان، دانش آموز متوجه شود که باید ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: عددهای تقریبی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس عددهای تقریبی در قالب ورد و شامل 6 صفحه. ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺎﻣﺪﺍﺩي ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺯﺍﻩ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮي ﻣﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻭ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات نوبت اول درس ریاضی دهم انسانی

دانلود نمونه سوالات نوبت اول درس ریاضی دهم انسانی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش، بدون پاسخنامه ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 262