فایل های دسته بندی ریاضی صفحه 4

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی پایه هشتم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی پایه هشتم دوره متوسطه اول به صورت word و قابل ویرایش. این سوالات فاقد پاسخنامه است ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل7: میانگین

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم درس میانگین در قالب ورد و شامل 5 صفحه.این درس برای دانش آموزان، جدید است و پیش از این در هیچ یک از مباحث درسی به آن پرداخته نشده است. پیشنهاد می‌شود درس را با انجام عملی فعالیت اوّل آغاز کنید. می‌توانید نمایشی اجرا ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: خاصیت های ضرب

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس خاصیت های ضرب در قالب ورد و شامل 6 صفحه.عنوان فصل4 کتاب ریاضی پایه سوم دبستان ضرب و تقسیم بوده و شامل چهار درس(ضرب ، ضرب عددهای یک رقمی ، خاصیت های ضرب و تقسیم) می باشد.عنوان سومین درس این فصل، خاصیت های ضرب ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل 6: مساحت لوزی و ذوزنقه

دانلود طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم درس مساحت لوزی و ذوزنقه در قالب word و شامل 9 صفحه. بعد از آماده شدن وسایل و شرایط کلاسی جهت تدریس درس مساحت لوزی و ذوزنقه فعالیت‌های زیر انجام می‌پذیرد. به بچه‌ها می گوییم: این جلسه می‌خواهیم رابطه نحوه محاسبه کردن مساحت لوزی را به دست آوریم به همین منظور ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل6: تفریق در جدول ارزش مکانی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس تفریق در جدول ارزش مکانی در قالب ورد و شامل 5 صفحه. ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻗﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﺮ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﺳﭙﺲ ﺷﻜﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﮒ ﺧﻮﺩ ﺑﻜﺸﺪ. ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺪﺩﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فصل اول و دوم کتاب ریاضیات پایه لیندا فرخو با جواب

باسلام 📚 فصل های اول و دوم کتاب ریاضیات پایه از لیندا فرخو بصورت سوال و جواب کامل، با خط خوانا و درشت نوشته شده. همچنین جزوه با کیفیت بالا،جهت چاپ و استفاده کردن دوستان اسکن شده است. 🏛️نام دانشگاه: فرهنگیان دزفول 🧑‍🏫نام استاد تدریس کننده...

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل8: انتخاب نمودار

طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم درس انتخاب نمودار در قالب ورد و شامل 4 صفحه. پس از انجام مراحل مقدماتی، معلم از دانش آموزان می‌خواهد مثل تمرینات صفحات قبل، کارهای یک روز خود را توضیح دهند، سپس تعریف و توصیف خود را نمایش دهند. در ادامه کارها را روی ن...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم 9 : آشنایی با 0 و 5 و تقارن

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول درس آشنایی با 0 و 5 و تقارن در قالب ورد و شامل 13 صفحه. در صفحه آغازین تم9 دانش آموزان با کلاس درس و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد محیط کلاس درس پی می‌برن...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: ضرب عددهای یک رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس ضرب عددهای یک رقمی در قالب ورد و شامل 6 صفحه. در ابتدای کار ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ١٢ ﭼﻮﺏ ﻛﺒﺮﻳﺖ بدهید ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻳﻲ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺤﻮﺭي ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻘﻪ ﺍي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ....

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول: تم8 : آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول درس آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام در قالب ورد و شامل 12 صفحه. در صفحه آغازین تم 8 دانش آموزان با نماز و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد نماز ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل4: زاویه

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم زاویه در قالب ورد و شامل 8 صفحه. برای ایجاد انگیزه، معلم می‌تواند کلیپی متناسب با موضوع درس نمایش دهد تا در دانش آموزان انگیزه ایجاد شود. در ادامه با کمک ساعت‌های مقوایی و یا کاغذ رنگی و چسب نیز می‌توان حس کنجکاوری ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل2: ارزش پول

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس ارزش پول در قالب ورد و شامل 6 صفحه. در آغاز تدریس، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزي ﭘﻮل ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ درس را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻣﻴﺰ ﻗﺮار داده دو ﺑﻪ دو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 262