فایل های دسته بندی آموزشی صفحه 9

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 11 ) زن پارسا

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 11 ) زن پارسا در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس 11 پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاوی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 10 ) آرشی دیگر

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 10 ) آرشی دیگر در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دهم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 9 ) راز موفقیت

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 9 ) راز موفقیت در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس نهم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 8 ) همزیتی با مام میهن

دانلود این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هشتم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر جذاب شخصیت های درس - معنای لغات و عبارت ها و ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 7 ) پرتو امید

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 7 ) پرتو امید در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هفتم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 6) آداب زندگانی

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 6) آداب زندگانی در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس ششم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تص

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 4 ) هم نشین

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 4 ) هم نشین در قالب فایل pdf. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس چهارم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 2 ) عجایب صنع حق تعالی

این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دوم پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر ج...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درسنامه کامل فارسی نهم ( درس 1 )

این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس اول پایه نهم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال نوبت اول املای نهم / همراه با پاسخنامه تشریحی

ترکیبی از سوالات املایی و املای تقریری 10+10

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 616