فایل های دسته بندی گوناگون صفحه 4

قالب يا تم پاورپوينت اداری

قالب يا تم پاورپوينت اداری؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت مهندسی

قالب يا تم پاورپوينت مهندسی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت زیبا انرژی بادی

قالب يا تم پاورپوينت زیبا انرژی بادی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت شیک محیط زیست

قالب يا تم پاورپوينت شیک محیط زیست؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت زیبا سینمایی

قالب يا تم پاورپوينت زیبا سینمایی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت اینفوگرافیک فاضلاب

قالب يا تم پاورپوينت اینفوگرافیک فاضلاب؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت اینفوگرافیک فضای سبز

قالب يا تم پاورپوينت اینفوگرافیک فضای سبز؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت اینفوگرافیک برای سمینار

قالب پاورپوینت اینفوگرافیک برای سمینار؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت پرزنتیشن اینفوگرافیک

قالب پاورپوینت پرزنتیشن اینفوگرافیک؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوينت حرفه ای همه رشته های مهندسی

قالب پاورپوينت حرفه ای همه رشته های مهندسی؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب يا تم پاورپوينت حرفه ای تمام رشته ها

قالب يا تم پاورپوينت حرفه ای تمام رشته ها؛ 62 اسلايد و قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه، پروپوزال، سمينار و...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مفاهیم اولیه بورس و نمودارهای تحلیل آن

تاریخچه و شاخص بورس و قیمت گذاری آن به همراه معادلات و اشکال تفهیمی. پاورپوینت مفاهیم اولیه بورس و نمودارهای تحلیل آن، در 19 اسلاید. در این فایل در ابتدا به تاریخچه بورس جهان و ایران در سه اسلاید پرداخته است سپاس عناوین زیر توضیح داده شده است: تعریف شاخص انواع شاخص های بورس تعریف 8 شاخص مهم ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1433