فایل های دسته بندی کنکور صفحه 2

دفترچه کنکور علوم انسانی 1400 به همراه پاسخنامه تشریحی

دانلود فایل دفترچه آزمون عمومی و اختصاصی کنکور علوم انسانی سال 1400 به همراه کلید سوالات و پاسخ های تشریحی، در قالب فایل های pdf ...

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات کامل درس 6 تاریخ یازدهم انسانی: امویان بر مسند قدرت

دانلود نمونه سوالات کامل درس 6 تاریخ یازدهم انسانی: امویان بر مسند قدرت، در قالب 10 تصویر. نمونه سوالات کامل درس 6 تاریخ یازدهم انسانی ، نوشته شده در تصاویر رسمی صفحات کتاب تاریخ 11 انسانی ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی به سوالات عربی کنکور 99 رشته هنر

دانلود پاسخ کاملا تشریحی به سوالات عربی کنکور 99 رشته هنر، بصورت جزوه اسکن شده. بیان همه دلایل رد گزینه ها بیان نکات کلیدی و کنکوری جهت حل سوالات مشابه ترجمه متن درک مطلب و سوالات درک مطلب ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی زبان کنکور 99

دانلود پاسخ کاملا تشریحی به سوالات عربی عمومی زبان کنکور 99 . بیان دلایل رد گزینه ها بیان نکات کلیدی و کنکوری ترجمه درک مطلب و سوالات درک مطلب ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه قواعد عربی یازدهم تجربی ریاضی

دانلود جزوه آموزش کامل قواعد عربی یازدهم تجربی ریاضی همراه با تست، در قالب فایل pdf. بیان دقیق قواعد هر درس بیان تست و نکات کلیدی و کنکوری در هر بخش بیان تمرینات کاربردی پاسخ کاملا تشریحی به تست های کنکوری در هر بخش قابل استفاده در کلاس ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه قواعد عربی دهم تجربی ریاضی

دانلود جزوه قواعد عربی دهم و نکات کنکوری همراه با تست، در قالب فایل pdf بصورت تایپ شده. شامل: بیان کامل قواعد عربی دهم تجربی ریاضی به صورت درس به درس بیان تستهای کنکوری و تالیفی مرتبط با هربخش بیان نکات کلیدی و کنکوری پاسخ تشریحی به سوالات تستی در هر ...

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی خارج کشور کنکور 98

دانلود پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی خارج کشور کنکور 98، در قالب فایل pdf بصورت اسکن شده. بیان نکات کلیدی و کنکوری در هر تست بیان دلایل رد گزینه ها در هر تست استفاده از فرمت سوالات کنکور ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی رشته انسانی کنکور 1400

دانلود پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی رشته انسانی کنکور 1400، در قالب فایل pdf بصورت اسکن شده. بیان دلایل رد گزینه ها در هر تست. بیان نکات کلیدی و کنکوری در هر تست بیان ترجمه متن درک مطلب و ترجمه سوالات درک مطلب استفاده از فرمت سوالات آزمون سراسری ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی تخصصی انسانی کنکور 1400

دانلود پاسخ کاملا تشریحی عربی تخصصی انسانی کنکور 1400، در قالب فایل pdf، بصورت اسکن شده. بیان دلایل رد گزینه ها در هر تست بیان نکات کلیدی و کنکوری در هر تست ترجمه متن درک مطلب و سوالات درک مطلب ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی رشته تجربی کنکور 1400

دانلود پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی رشته تجربی کنکور 1400، در قالب فایل pdf، بصورت اسکن شده. بیان دلایل رد گزینه ها در هر تست بیان نکات کلیدی و کنکوری در هر تست ترجمه متن درک مطلب و سوالات درک مطلب ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی 98 رشته ریاضی

دانلود پاسخ کاملا تشریحی عربی عمومی 98 رشته ریاضی، در قالب فایل pdf، بصورت اسکن شده. بیان دلایل رد گزینه ها اشاره به نکات کلیدی و کنکوری اعمال پاسخ ها بر فرمت سوالات کنکور ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخ کاملا تشریحی عربی تخصصی انسانی 98

دانلود پاسخ کاملا تشریحی به سوالات عربی تخصصی کنکور انسانی 98. توضیح کامل دلایل رد گزینه ها بیان نکات کلیدی و کنکوری در حل سوالات استفاده از فرمت سوالات کنکور ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 173