فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 4

بررسی الگوریتم بهینه‌سازی قاصدک برروی توابع پیوسته

تحقیق حاضر در مورد بررسی الگوریتم بهینه‌سازی قاصدک برروی توابع پیوسته است. شبیه‌سازی الگوریتم در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل بهبودیافته الگوریتم کپک مخاطی با استفاده از یادگیری مبتنی بر مخالفت

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم کپک مخاطی با یادگیری مبتنی بر مخالفت است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم جستجوی سنجاب با الگوریتم تکامل تفاضلی

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم جستجوی سنجاب با تکامل تفاضلی است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل بهبودیافته الگوریتم بهینه‌سازی کرکس آفریقایی توسط یادگیری مبتنی بر مخالفت

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی کرکس آفریقایی با یادگیری مبتنی بر مخالفت است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی تعادل و الگوریتم بهنه‌سازی کپک مخاطی

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی تعادل و الگوریتم بهنه‌سازی کپک مخاطی است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی پروانه با الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی پروانه با بهینه‌سازی اجتماع ذرات است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی آکویلا و الگوریتم بهینه‌سازی کرکس آفریقایی

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی آکویلا و الگوریتم بهینه‌سازی کرکس آفریقایی است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی آکویلا و بهینه‌سازی خرگوش مصنوعی

تحقیق حاضر در مورد ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی آکویلا و بهینه‌سازی خرگوش مصنوعی است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ملخ باینری

تحقیق حاضر در مورد انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ملخ باینری است. شبیه‌سازی مدل در محیط متلب 2018 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترکیب آشوبناک الگوریتم سینوس کسینوس با الگوریتم بهینه‌سازی شاهین هریس

این تحقیق در مورد ترکیب آشوبناک الگوریتم سینوس کسینوس(SCA) با الگوریتم بهینه‌سازی شاهین هریس(HHO) است. شبیه‌سازی در محیط متلب 2017 انجام شده است.

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری با یادگیری مبتنی بر مخالفت

دانلود تحقیق ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری با یادگیری مبتنی بر مخالفت، در قالب فایل Word در 3 صفحه، به همراه فایل شبیه سازی شده با متلب. در این تحقیق، ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری(GWO) با یادگیری مبتنی بر مخالفت (OBL) بررسی می‌شود. مقاله اصلی این تحقیق در سال 2020 در ژورنال ...

قیمت : 76,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاهین هریس باینری

تحقیق انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاهین هریس باینری، در قالب فایل Word در 4 صفحه. تحقیق حاضر در مورد انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاهین هریس باینری است.

قیمت : 78,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی