فایل های دسته بندی آموزشی صفحه 4

کاربرد سنجش از دور در مهندسی منابع آب

دانلود تحقیق کاربرد سنجش از دور در مهندسی منابع آب، در قالب فایل pdf. فایل مذکور با عنوان بررسی تغییرات زمانی و مکانی نقشه پوشش کاربری اراضی و NDVI در منطقه هورالعظیم با کمک تصاویر لندست 8 مربوط به درس سنجش از دور (Remote Sensing) کلاس خانم دکتر سیما است که تهیه شده است ...

قیمت : 92,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی هشتم: تعاون

دانلود پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هشتم (تعاون)، در 11 اسلاید. پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی (تعاون) فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد. تعداد اسلاید:11 فایل دارای تصاویر مفهومی و با کیفیت می باشد ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 3: درصد

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 3: درصد. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 11 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 60 تا 63 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 3: تناسب

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 3: تناسب. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 8 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 56 تا 58 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 3: نسبت های مساوی

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 3: نسبت های مساوی. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 7 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 52 تا 54 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: ضرب اعداد اعشاری

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: ضرب اعداد اعشاری. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 8 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 98 تا 100 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: تفریق اعداد اعشاری

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: تفریق اعداد اعشاری. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 8 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 96 و 97 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: جمع اعداد اعشاری

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: جمع اعداد اعشاری. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 8 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 93 و 94 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: یادآوری بحث اعشار

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 5: یادآوری بحث اعشار. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 20 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به یادآوری بحث اعشار و همچنین صفحات 88 تا 91 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 6: گنجایش

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی (فصل 6)، گنجایش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 6: حجم

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 6: حجم. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 13 اسلاید با قابلیت ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 113 تا 116 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 6: محیط دایره

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل 6: محیط دایره. فایل مربوطه با فرمت پاورپوینت و در قالب 11 اسلاید با امکان ویرایش تهیه شده است. محتوای آموزشی مربوط به صفحات 110 تا 112 کتاب ریاضی پنجم همراه با پاسخ و اعمال افکت مناسب جهت تدریس مجازی معلمان گرامی می باشد ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 126