فایل های دسته بندی زبانهای خارجی صفحه 6

جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی نهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس سه زبان نهم می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی نهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس دو زبان نهم می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی نهم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس یک زبان نهم می باشد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس هفت انگلیسی هشتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس هفت زبان هشتم می باشد.

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویدیوی آموزشی لغات درس 3 کتاب first friends 1

فیلم تدریس کلمات صفحه 16 و 17 از کتاب first friends 1. فیلم تدریس کلمات صفحه 16 و 17 از کتاب first friends 1. مباحث : Lesson 3: My school این فیلم آموزشی، شامل تدریس لغات درس 3 (صفحات 16 و 17) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد. شامل تلفظ لغات همراه با معنی و یادگیری در لحظه ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی هفتم

این جزوه آموزشی شامل تدریس کامل درس یک زبان هفتم می باشد. مباحث : Lesson 1: My Name این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس یک، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر همراه با نکات اضافی، و آموزش حروف این درس همراه با مثال می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلش‌کارت‌های کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی – درس پنجم (مناسب استفاده در جعبه لایتنر، جی 5 و جی 7)

فلش‌کارت‌های درس پنجم کتاب 504، تایپ شده و مرتب، رنگی و با کیفیت عالی. شامل 12 لغت درس مشخص شده، به شکل فلش‌کارت پشت و رو حاوی لغت، فونتیک برای تلفظ (بر اساس جدیدترین دیکشنری لانگمن)، نوع کلمه (اسم، صفت، فعل، قید، و یا ....)، مترادف‌ها و متضادهای انگلیسی، توضیح و شرح انگلیسی، ترجمه و معنی‌های فارسی.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلش‌کارت‌های کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی – درس چهارم (مناسب استفاده در جعبه لایتنر، جی 5 و جی 7)

فلش‌کارت‌های درس چهارم کتاب 504، تایپ شده و مرتب، رنگی و با کیفیت عالی. شامل 12 لغت درس مشخص شده، به شکل فلش‌کارت پشت و رو حاوی لغت، فونتیک برای تلفظ (بر اساس جدیدترین دیکشنری لانگمن)، نوع کلمه (اسم، صفت، فعل، قید، و یا ....)، مترادف‌ها و متضادهای انگلیسی، توضیح و شرح انگلیسی، ترجمه و معنی‌های فارسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلش‌کارت‌های کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی – درس سوم (مناسب استفاده در جعبه لایتنر، جی 5 و جی 7)

فلش‌کارت‌های درس سوم کتاب 504، تایپ شده و مرتب، رنگی و با کیفیت عالی. شامل 12 لغت درس مشخص شده، به شکل فلش‌کارت پشت و رو حاوی لغت، فونتیک برای تلفظ (بر اساس جدیدترین دیکشنری لانگمن)، نوع کلمه (اسم، صفت، فعل، قید، و یا ....)، مترادف‌ها و متضادهای انگلیسی، توضیح و شرح انگلیسی، ترجمه و معنی‌های فارسی.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلش‌کارت‌های کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی – درس دوم (مناسب استفاده در جعبه لایتنر، جی 5 و جی 7)

فلش‌کارت‌های درس دوم کتاب 504، تایپ شده و مرتب، رنگی و با کیفیت عالی. شامل 12 لغت درس مشخص شده، به شکل فلش‌کارت پشت و رو حاوی لغت، فونتیک برای تلفظ (بر اساس جدیدترین دیکشنری لانگمن)، نوع کلمه (اسم، صفت، فعل، قید، و یا ....)، مترادف‌ها و متضادهای انگلیسی، توضیح و شرح انگلیسی، ترجمه و معنی‌های فارسی.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلش‌کارت‌های کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی – درس اول (مناسب استفاده در جعبه لایتنر، جی 5 و جی 7)

فلش‌کارت‌های درس اول کتاب 504، تایپ شده و مرتب، رنگی و با کیفیت عالی. شامل 12 لغت درس مشخص شده، به شکل فلش‌کارت پشت و رو حاوی لغت، فونتیک برای تلفظ (بر اساس جدیدترین دیکشنری لانگمن)، نوع کلمه (اسم، صفت، فعل، قید، و یا ....)، مترادف‌های و متضادهای انگلیسی، توضیح و شرح انگلیسی، ترجمه و معنی‌های فارسی.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات کتاب زبان عمومی دانشگاه شیراز

دانلود نمونه سوالات کتاب زبان عمومی (select readings pre intermediate) دانشگاه شیراز، به همراه پاسخنامه کلیدی ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 172