فایل های دسته بندی فنی و مهندسی صفحه 8

کتاب Idiot's Guides: Project Management

دانلود کتاب Idiot's Guides: Project Management، ویرایش ششم، چاپ 2014. مدیریت تحقیق برای سازمان های کوچک و بزرگ، پوشش کامل PMBOK ویرایش 5، شامل سئوالات آزمون ارزیابی PMP و محتوای هماهنگ با حوزه های دانشی طبق تعریف PMI

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 85