فایل های دسته بندی سی شارپ صفحه 5

برنامه سی شارپ(#C) معكوس کردن عدد با نشان دادن گام به گام

دانلود برنامه سی شارپ(#C) معكوس کردن عدد با نشان دادن گام به گام. اين برنامه عدد را گرفته و تا معكوس كردن عدد مراحل را چاپ مي كند.

قیمت : 10,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) نمایش معكوس یک عدد

دانلود برنامه سی شارپ(#C) نمایش معكوس یک عدد. اين برنامه معكوس عدد وارد شده را نشان مي دهد...مثلا با وارد كردن عدد 253، برنامه عدد 352 را نشان مي دهد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) نمایش مشخصات سيستم

دانلود برنامه سی شارپ(#C) نمایش مشخصات سيستم. اين برنامه مشخصات سيستم كامپيوتر كاربر را نشان ميدهد. شامل اطلاعات: Cpu count ,pc name, domain , os version فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) نمايش چندمين روز از چندمين ماه سال

دانلود برنامه سی شارپ(#C) نمايش چندمين روز از چندمين ماه سال. اين برنامه عدد ورودي از كاربر گرفته و اعلام مي دارد كه اين عدد چندمين روز از چندمين ماه سال است.

قیمت : 11,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) ماشین حساب پیشرفته

برنامه سی شارپ(#C) ماشین حساب پیشرفته. اين برنامه شامل ماشين حسابي دارای دكمه هاي جمع، تفريق، ضرب، تقسيم، با ویژگی ارسال به حافظه و پاك كردن از حافظه است. همچنین كاربر مي تواند رنگ كادر و رنگ قلم ماشين حساب را به سليقه خود تغيير دهد.

قیمت : 11,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) ماشین حساب

دانلود برنامه سی شارپ(#C) ماشین حساب. این برنامه شامل عملگرهای جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، توان، رادیکال، باقیمانده، تانژانت، کوتانژانت، رادیکال، سینوس، کوسینوس، میانگین و درصد می باشد

قیمت : 10,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) لایه گذاری عکس

دانلود برنامه سی شارپ(#C) لایه گذاری عکس. این برنامه عکس وارد شده را به چند صورت رنگی، سیاه سفید و... تبدیل می کند. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) ترسیم گراف

دانلود برنامه سی شارپ(#C) ترسیم گراف. گرافی دارای 4 راس که با وارد کردن اعداد در جدول 4*4 گراف رسم میشود. اگر بین دو راس گرافی نبود جایش را درجدول * میگذاریم. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) فیبونانچی

دانلود برنامه سی شارپ(#C) فیبونانچی. در این برنامه عدد را وارد کرده، فیبونانچی عدد وارد شده را نشان می دهد. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) فرم افتتاح حساب

دانلود برنامه سی شارپ(#C) فرم افتتاح حساب. این فرم شامل نام- نام خانوادگی - سن-جنسیت-شماره تلفن-تاریخ افتتاح حساب-کد شعبه-شماره حساب-رمز و.. می باشد. .

قیمت : 10,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) نمایش فایل به pdf

دانلود برنامه سی شارپ(#C) نمایش فایل به pdf. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سی شارپ(#C) تعیین فاكتوريل عدد

دانلود برنامه سی شارپ(#C) تعیین فاكتوريل عدد. با وارد كردن عدد ، فاكتوريل آن را نشان ميدهد. فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 71