فایل های دسته بندی شهرسازی صفحه 9

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری(مجموعه دوم)

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری اسکچاپ(مجموعه دوم). فایل شامل 13 آبجکت ساختمان های شهری میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست(مجموعه دوم).

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری

مجموعه آبجکت ساختمان های شهری اسکچاپ. فایل شامل 10 آبجکت ساختمان های شهری میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت علائم ترافیکی

مجموعه آبجکت علائم ترافیکی اسکچاپ. فایل شامل 34 آبجکت علائم ترافیکی میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست. مناسب برای طراحی پزوژه های شهری و ترافیکی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت ماشین

مجموعه آبجکت ماشین اسکچاپ. فایل شامل 15 آبجکت ماشین میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت درخت(مجموعه دوم)

مجموعه آبجکت درخت اسکچاپ(مجموعه دوم). فایل شامل 11 آبجکت درخت میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت درخت

مجموعه آبجکت درخت اسکچاپ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمول های مرتبط به نظام مهندسی رشته شهرسازی

فرمول های مرتبط به نظام مهندسی رشته شهرسازی به طور کامل و مرتب

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس از تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی

مقیاس از تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی به طور کامل و بروز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لیبل تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی

لیبل تمام کتاب های نظام مهندسی شهرسازی به طور کامل و بروز

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب اطلاعات تکنیکی نظام مهندسی رشته شهرسازی کامل بروز

خلاصه کتاب اطلاعات تکنیکی نظام مهندسی رشته شهرسازی کامل بروز

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب مصوبات شورای عالی نظام مهندسی رشته شهرسازی کامل بروز

خلاصه کتاب مصوبات شورای عالی نظام مهندسی رشته شهرسازی کامل بروز

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه طرح تمامی طرح های مصوب نظام مهندسی شهرسازی با جزئیات کامل

خلاصه طرح تمامی طرح های مصوب نظام مهندسی شهرسازی با جزئیات کامل

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 266