فایل های دسته بندی جزوات و نمونه سوالات کنکور صفحه 7

نمونه سوال امتحان ترم اول انگلیسی دوازدهم

آزمون جامع ترم اول زبان انگلیسی سال دوازدهم. این آزمون تا صفحه 56 کتاب درسی طراحی شده است. و شامل 18 سوال مختلف می باشد جهت آمادگی دانش آموزان عزیز برای امتحان ترم اول زبان دوازدهم. پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی یازدهم

نمونه سوال امتحان نوبت دوم انگلیسی یازدهم. این آزمون یک آزمون جامع از کل کتاب زبان یازدهم میباشد و شامل 38 نمونه سوال مختلف است جهت آمادگی دانش آموزان برای امتحان ترم دوم زبان یازدهم. پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال امتحان ترم اول انگلیسی یازدهم

آزمون جامع ترم اول زبان انگلیسی سال یازدهم. این آزمون تا صفحه 63 کتاب درسی زبان انگلیسی سال یازدهم طراحی شده است. و شامل 23 سوال مختلف می باشد. عالی برای آمادگی امتحان میان ترم مدارس. پاسخنامه در انتهای فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 3 انگلیسی یازدهم

این امتحان، شامل 100 تست مختلف از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال یازدهم است ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 2 انگلیسی یازدهم

این امتحان، شامل 175 تست مختلف از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال یازدهم است. 175 سوال تستی همراه با پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون. سطح سختی؛ آسان، متوسط، دشوار. تست ها تمام مباحث درس 2 را پوشش می دهد، از قبیل لغات، گرامر، تلفظ، متون و ... پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی درس 1 انگلیسی یازدهم

این امتحان، شامل 50 تست مختلف از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال یازدهم است. 50 سوال تستی همراه با پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون. سطح سختی؛ آسان، متوسط، دشوار. تست ها تمام مباحث درس 1 را پوشش می دهد، از قبیل لغات، گرامر، تلفظ، متون و ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 3 انگلیسی یازدهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 3 زبان انگلیسی سال یازدهم است. این آزمون، یک آزمون کامل از درس 3 پایه یازدهم است. شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث این درس می باشد. این آزمون شامل 20 نمونه سوال مختلف است پاسخنامه کلیدی در پایان فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 2 انگلیسی یازدهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 2 زبان انگلیسی سال یازدهم است. این آزمون، یک آزمون کامل از درس 2 است. شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث این درس می باشد. این آزمون شامل 27 سوال است. پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان جامع درس 1 انگلیسی یازدهم

این امتحان، شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث درس 1 زبان انگلیسی سال یازدهم است. این آزمون، یک آزمون کامل از درس 1 است. شامل انواع مختلف نمونه سوالات از تمام مباحث این درس می باشد. پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد ...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی دوازدهم

دانلود جزوه آموزش جامع درس سه انگلیسی دوازدهم. این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس سوم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 3 را به طور کامل فرا می گیرید ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی دوازدهم

دانلود جزوه آموزش جامع درس دو انگلیسی دوازدهم. این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس دوم، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 2 را به طور کامل فرا می گیرید ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی دوازدهم

دانلود جزوه آموزش جامع درس یک انگلیسی دوازدهم. این جزوه آموزشی شامل ترجمه کامل درس اول، فهرست لغات جدید همراه با تلفظ و معنی، توضیح کامل گرامر، و نکات اضافی درس می باشد. توضیحات کامل و جامع بوده. و با خواندن این جزوه، درس 1 را به طور کامل فرا می گیرید ...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 232