نتایج جستجو برای «michael p»

Entrepreneurship; Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd

Entrepreneurship; Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd; Mc Graw Hill; Tenth Edition (2017) کارآفرینی

قیمت : 98,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 1